top of page
—Pngtree—winter winter wind with snow_59

TUULEKIRI 

22.1.2022

VOL. 4

PRAKTIKA, DISTSIPLIIN, HARIDUS, RITUAAL, TÖÖ
PRACTISES, DISCIPLINE, EDUCATION, RITUAL, WORK

—Pngtree—winter winter wind with snow_59

Students of the Life School

Every moment overcoming obstacles and gaining teachings

Willpower, patience, stillness and silence 

The work is to wake up

—Pngtree—winter winter wind with snow_59
9.png

Koostöö looming: Riina/Kalephi               "Unveiling Oneness"

kairilogovalge-03.png

*All the chapters that has ENG sign are in english. 

Sisukord

Algus
—Pngtree—winter winter wind with snow_59

Ma soovin tänada inspiratsiooni - Eluhingust ennast, kes selle idee Tuulekirja loomisest minuni tõi. See on olnud imeline teekond, kogedes uut viisi oma sõprade ja lähedastega jagada teemasid ja eluõpetusi. 

Aitäh, et oled osa sellest loomingust ning loodan, et see inspireerib ja innustab sind jagama oma mõtteid, loomingut ja tajusid oma lähedastega aina siiramalt ja sügavamalt. 

Maiade aasta 9 IQ - Tuul - mis Tuulekirja nime inspiratsiooniks oli saab läbi 19.veebruari 2022. Algab uus energeetiline aasta - 10 KEJ - Hirv. Aasta, mis on fokuseeritud ühiskonnale suunatud vaimsete praktikate jagamisele, üheskoos tugevamaks kasvamisele ning loodusega ühendumisele.  

***

Ma õppisin

 lapsena õppisin südamega

siis hakkasin õppima mõistusega

kaotasin end akadeemia ridade vahele

kaotasin usalduse taju vastu

kaotasin keskme ja lapsemeele

siis kohtasin oma vaenlast - mõistust

üle-ratsionaliseerivat varju, kes kontrollis mu Olemust

Siis õppisin taas teadlikult hingama

õppisin kuulama ja südamega tajuma

õppisin mõistust valitsema ja temaga koostöötama

ja minust sai taas laps

ENG

I wish to thank the inspiration-the life breath itself, who brought the vision of the newsletter "Tuulekiri" to me. It has been a wonderful journey, exploring new ways to communicate with friends and acquaintances and to share our visions and teachings from life itself. 

Thank you to everyone who contributed to its creation; I hope it continues to inspire you to share your ideas, thoughts, and intuitions more freely and sincerely with your loved ones.

The Mayan year 9 IQ-Wind year, which inspired the newsletter's name "Windletter," will end on February 19, 2022. A new energetic year starts - 10 KEJ - Deer. It will give us energy to work together, with our spirituality, and allow us more freedom to share our practices and strengths. It is also a great year to connect with nature and realise oneness. 

***

I learned

As a child, I learned with my heart.

Then I learned to learn with my mind.

I lost myself in between the lines of academic papers.

I lost trust in intuitional nature.

I lost the center and childlikeness.

But then I saw my enemy-mind.

The over rationalising shadow, who controlled my being

Consciously, I re-learned to breathe.

I learned to listen to my heart and sense with it.

I learned to tame the mind and became allies with it.

and I found myself back in childhood. 

Unschooling - Koduõppest

KOGEMUS UNSCHOOLINGUGA

Vaimne tervis, Vaimne vorm

Vaimne tervis

Kas teadsite?

 

20minutit statistikat millest pole peamitte midagi kuuldagi.

Kellel oli koolis vaimse kasvatuse tund?

 

Vaimse kasvatuse tund.

https://www.wellnessorbit.com/vaimne-vorm/

 

Kehtiv Töötervishoiu ja Tööohutuse seadus sätestab alates 01.01.2019 psühhosotsiaalsete ohutegurite mõiste ja paneb igale tööandjatele nende kaardistamise kohustuse. Tööandjal tuleb seaduse järgi võtta kasutusele abinõud tervisekahjustuse, sh vaimse tervise probleemide ja psühholoogiliste häirete ennetamiseks. Nõuet eiravat tööandjat võib riik trahvida kuni 32 000 euroga.

Kaur Lass "Vaimne vorm pikaealisuse suurim väljakutse" 2021

 

 

VAIMSE TERVISE HÄIRETE ENNETAMISE KOHUSTUS

Kehtiv Töötervishoiu ja Tööohutuse seadus sätestab alates 01.01.2019 psühhosotsiaalsete ohutegurite mõiste ja paneb igale tööandjatele nende kaardistamise kohustuse. Tööandjal tuleb seaduse järgi võtta kasutusele abinõud tervisekahjustuse, sh vaimse tervise probleemide ja psühholoogiliste häirete ennetamiseks. Nõuet eiravat tööandjat võib riik trahvida kuni 32 000 euroga.

Psühhosotsiaalse ohutegurina on seaduses määratletud õnnetus- või vägivallaohuga töö, töötaja ebavõrdne kohtlemine, kiusamine ja ahistamine tööl, töötaja võimetele mittevastava töö nõudmine, pikaajaline üksinda töötamine ja monotoonne töö ning muud juhtimise, töökorralduse ja töökeskkonnaga seotud ohutegurid. Sellised ohutegurid võivad intrapersonaalsete oskuste puudumise korral mõjutada töötaja vaimset ja füüsilist tervist.

Psühhosotsiaalsete ohutegurite esinemisel, aga ka lihtsalt pingelise töö korral, võib oma sisemaailma juhtimiskoskuste puudumine põhjustada kergematel juhtudel tööstressi, läbipõlemist ja ärevust aga hullematel juhtudel avalduvad selle tulemusel nii füüsilise kui ka vaimse tervise haigused, sh ärevushäired ja depressioon.

 

Mõned minu poolsed väljavõtted loengust:

 

Eustress ja distress annavad ühe ja sama tulemi = läbipõlemine.

 

572 miljonit eurot/aastas on vaimse tervise kahjud Eestis.

 

1,5% inimestest on ainult super heas vaimses vormis. Ehk kui sa oled 100 inimesega saalis siis ainult 1 inimene on neist heas vaimses vormis.  

 

Positiivne kui negatiivne stress kulutavad läbi adrenaliini, kortisooli, testosterooni.

 

Läbipõlemine pole üldjuhul loodrite probleem. Kui sa oled laisk, lohakas, ei viitsi midagi teha siis sa tõenäoliselt ei põle läbi.  

 

Kõik välised abid äpid, nutiseadmed jms muudavad meid tegelikkuses vaimselt võimetuks.

 

Credit Karma ettevõtte läbipõlemise %70.7

50% ajast on mõte kuskil mujal kui kohal.

 

Kaotada võib üle 800 - 3800euro töötaja kohta.

Järelaudit ROI tulemus 10,2

 

Kahjuriski hinnang tööandjale 87 500eur 15 töötajaga.

 

Inimaju on neuroplastiline ja treenitav, vanus ei puutu asjasse.

- Ergo

Elumõte ja õpetamine - Ergo

ElUmõte ja õpetamine

PÜHA EMA / DIVINE MOTHER

Püha ema on jõud, energia meis kõigis. See on miski, millega ühendudes ühendume oma tegeliku Armastuse allikaga, temas elab kannatlikkus, tingimusteta armastus ja sügav teadmine, mõistmine, kaastunne. Ta on jõud, kes hävitab meie sisemised vaenlased (viha, kadeduse, edevuse, kättemaksu himu, märtrirolli - kõik mis jääb ette, et kogeda siirast Olemust). Kui me unes ärkame siis saame teha palve, et püha emaga ühenduda ja temaga kohtuda. Ta võib meile end näidata kui jumalanna, või kui meie oma ema siin maises reaalsuses - ta näib meile nii, nagu meile kõige mugavam on teda kogeda. Meie suhe meie emadega, meie enese alateadvusega on hea peegel, kuidas me austame naisenergiat ja püha ema energiat. 

Need kollaažid on väike sissevaade sümboolikasse ja püha emaga ühenduse kunstilisele väljendusele. 

Aitäh Riina jäädvustamise eest, Ema toetuse eest, Püha ema energiat - kes aina enam aitab meil jõuda tagasi Tõe kogemusse. 

—Pngtree—winter winter wind with snow_59
Püha Ema / Divine Mother
6.png
7.png
11.png
Sound journey

Helid kui rännakujuhid, kes avavad uusi ruume ja kogemusi. Võimalus saada üheks muusika ja vibratsioonitasandiga, olla, elada, särada, sügavustesse sukelduda ja ühenduda. 

—Pngtree—winter winter wind with snow_59

I Sued The School System 2021

I Sued the School System
Music

Väike puhkus muusikamaailmas kogu selle raske töö kõrvale!

—Pngtree—winter winter wind with snow_59
Tsitaadid

Tsitaadid

"Õigupoolest seisneb inimeste kogu kultuurielu ja kogu vaimne pürgimine selles töös, mille eesmärgiks on "Mina" valitsema hakkamine. Iga tänapäeval elav inimese on sellest tööst haaratud, sõltumata sellest, kas ta ise seda soovib või mitte, kas ta on sellest tõsiasjast teadlik või mitte. "

"Head ettevalmistust vaimukoolituseks pakub võime vaadelda omaenda elamusi, omaenda rõõmu ja valu kui kellegi teise oma. Selles suhtes jõutakse pikkamööda vajalikule tasemele, kui igapäev pärast päevatööd lastakse päevaelamused vaimusilme eest läbi. Nende elamuste seas peab ka iseennast pildis nägema: niisiis ennast päevaelus nagu väljaspoolt vaatlema. Elamuste ajaliselt tagurpidi vaatlus on vaimukoolituse jaoks erilise väärtusega seetõttu, et vabastab kujutlemisel hinge temale muidu omastest harjumustest, ainult meeleliste sündmuste käiku mõtlemises jälgida. Tagurpidi mõtlemises kujutletakse sündmusi ette õigesti, kuid mitte meelega nähtud kulgemisest toetatuna. Seda vajatakse ülemeelelisse maailma sisseelamiseks. "

"Kui keegi küsib endale: millistest osadest pliiats koosneb? Kuidas vajalikke materjale pliiatsiks toodetakse? Kuidas pannakse need seejärel kokku? Millal leiutati pliiatsid? jne See kohandab oma kujutlused kindlasti rohkem tegelikkusega kui see, kes selle üle järele mõtleb, kust inimene põlvneb või mis on elu. Lihtsate mõtteharjutuste abil õpitakse Saturni,-Päikese ja Kuu arengu maailma asjapäraseks kujutlemiseks rohkem kui komplitseeritud ja õpetatud ideede abil. Sest esialgu ei ole asi üldsegi selles, et ühe või teise asja üle mõelda, vaid just asjakohaselt sisemise jõu abil mõelda." 

Imaginatsiooni abil tunnetatakse olevuste hingelisi väljendusi, inspiratsiooni abil tungitakse nende vaimsesse sisemusse." 

"Tundemaailma suhtes peab hing vaimukoolituseks omandama teatud tasakaalukuse. Selleks on vajalik, et hing saaks valitsejaks lõbu, kannatuse, rõõmu ja valu avalduste üle. Rõõmu pakkuva üle peab hing rõõmustama, kurva suhtes peab ta valu tundma. Ta peab jõudma selleni, et valitseda rõõmu ja valu, lõbu ja vastumeelsuse avalduste üle. Ei tohi mitte õigustatud valu maha suruda vaid tahtmatut nutmist; mitte vastikust halva teo üle, vaid pimedat raevuhoogu, mitte ohu märkamist, vaid asjatut kartust. Ainult selle harjutamisega saavutab vaimuõpilane oma hinges rahu, mis on vajalik, et kõrgema Mina sündides ja nimelt ta tegutsedes hing ei elaks teist ebatervet elu nagu teatud liiki teisikuna selle kõrgema Mina kõrval."

"Vaimuõpilase ideaaliks kujuneb üha enam talle osaks saavate elusündmuste suhtes selline hoiak, et ta laseb neil sisemise kindluse ja hingerahuga endale läheneda ega otsusta nende üle enda hingeseisundi, vaid nende sisemise tähenduse ja sisemise väärtuse järgi."

"Õppida ei saa vea taunimise, vaid ainult selle mõistmise läbi." 

"Vaimuõpilasele on iga liiki ebausk hukatuslik. Ainult seeläbi omandatakse võime tõeliselt vaimuelu alale tungida, kui hoolikalt hoidutakse ebausust, fantastikast ja unistustest. Õigel viisil ei jõua vaimumaailma see, kes rõõmustab, kui ta võib kuskil läbi elada sündmust, mis ei ole inimkujutlusele mõistetav. Seletamatuse eelmistamine ei tee kindlasti kellestki vaimuõpilast. Peab vabanema eelarvamustest, et "müstik on see, kes eeldab kõikjal seletamutust, uurimatust", kus see talle sobivana näib. Vaimuõpilase jaoks on kõige õigem tunnustada kõikjal varjatud jõude ja olevust, samuti aga eeldada, et uurimatut saab uurida, kui selleks on jõud olemas. " 

1.Vaimuteaduse uurimine, milleks kasutatakse füüsilis-meelelisest maailmast omandatud otsustusjõudu.

2.Imaginatiivse tunnetuse saavutamine

3. Varjatud kirja lugemine ( vastab inspiratsioonile)

4. Sisseelamine vaimuümbrusesse ( Vastab intuitsioonile)

5. Mikrokosmose ja makrokosmose suhete tunnetamine

6. Ühekssaamine makrokosmosega.

7. Eelnevate elamuste koos läbielamine kui hinge häälestuse põhialus.

 

- Rudolf Steiner  "Salateadus üldjoontes"

" Tõde on üks, kuid targad kasutavad sellest rääkimiseks paljusid nimetusi." (Veedad)

Rituaalide eesmärk ja tegelik mõte oli aidata inimene üle muutuse kõrgete lävepakkude, millega kaasneb välitmatu kohustus muuta teadliku elu mustrite kõrval ka teadvustamatuse omi. Niinimetatud üleminekuriitused, mis on primitiivse ühiskonna elus ülimalt tähtsad (sünni-, nimepaneku-, täisealiseks saamise; abiellumise, matuse, tavandid). torkavad silma kohustuslike ja sageli väga rangete, varasemast lahtilõikavate toimingutega, mille abil lahutatakse teadvus otsesel ja karmil moel seljataha jäetava eluperioodi hoiakutest, kiindumustest ja eluviisidest. Sellele järgneb lühemat või pikemat aega kestev üleminekuperiood, mille jooksul tehakse läbi rituaalid, mille eesmärk on tutvustada eluseikluse läbijale tema uuele seisusele kohaseid reegleid ja emotsioone, kuni lõpuks, kui aeg on taas küps tavaellu naasmiseks, on pühendatu samahästi kui uuesti sündinud. 

"Budismi kaheksaosaline tee: Õige vaade, õige kavatsus, õige jutt, õige tegu, õige eluviis, õige püüdlus, õige järelemõtlemine, õige keskendumine. 

Ühes lõpliku pettekujutluse, iha ja vaenulikkuse kõrvaldamisega (nirvaana), saab meel teadlikuks, et see pole see mis ta arvas selle olevat: müte hajub. Meel puhkab oma tõelises olemises. Ja ta võib sellesse jääda nii kauaks, kuni ta heidab endalt keha."

 

"Ent kuidas õpetada uuesti seda, mida on õigesti õpetatud ja valesti õpitud tugendeid kordi inimkonna targa rumaluse aastatuhandetepikkuse ajaloo jooksul? Selles seisneb kangelase viimane raske ülesanne. Kuidas tõlkida valguse maailma keelde pimeduse kõnes väljendamatuid teateid? Kuidas esitada kahemõõtmelisel pinnal kolmemõõtmelist vormi või kolmemõõtmelises kujus mitmetasandilist tähendust? Kuidas tõlkida "jah" ja "ei" keelde ilmutusi, mis kaotavad mütte igasugusel katsel määratleda neid vastandpaaride kaudu? Kuidas vahendada sõnumit kõikeloovast tühjusest inimestele, kes ei usu midagi muud peale selle, mida nad oma silmaga näevad?

"Mis on  meie olemus? Milles seisneb meie olemise tuum? Keskaegsete pühakute ja India joogide asketism, hellenistlikud initsiatsioonimüsteeriumid, ida ja lääne muistsed filosoofiad on tehnikad, nihutamaks individuaalse teadvuse keset kostüümilt eemale. Püüdleja esialgne mõtlus lahustab tema meele ja tunded elusattumustest ning juhatab ta elu põhituumani. 

"Ma ei ei olee, ei ole see", mediteerib ta, "Ma ei ole ema ega äsja surnud poeg, ma ei ole haige ega vananev keha, ma ei ole käsi, silm, ega pea, ma ei ole kõigi nende asjade summa. Ma ei ole tunne, meel või sisekaemuse jõud." Sellise mõtluse abil tungib inimene omaenda hinge sügavusse ja saavutab lõpuks tunnetuse, millel ei ole piire. Ükski inimene, kes on naasnud sellisest kogemusest ei suuda pidada end päris tõsiselt nii- või naasugust nime kandvast härraks, kes on pärit nii või naasugusest linnast või riigist. Ühiskond ja kohustused muutuvad tähtsusetuks. 

See on etapp, mil Narkissos vaatas veepeeglisse ja Buddha istus mõtluses puu all, kuid see ei ole ülim eesmärk; see on vajalik samm, kuid mitte lõpp-punkt. Eesmärk ei ole näha, vaid tunnetada, et inimene tõepoolest on see olemus, ja selles olemuses on ta vaba maailmas rändama. Inimese olemus ja maailma olemus - need on üks ja seesama. Seetõttu ei ole eraldatus ega tagasitõmbumine enam vajalikus. Eraldatust pole. Täpselt nõnda nagu kuulumine ühiskonda võib lõpuks viia kõige tunnetamiseni indiviidis, nõnda viib pagendus kangelase Mina äratundmisele kõiges. " 

 

- Joseph Campbell "Tuhandenäoline kangelane"

"Kogu su meelemõistus on üks udu, mida tolteegid nimetavad "mitoteks". See meel on unenägu, kus tuhanded inimesed korraga räägivad ja keegi kedagi ei mõista. Selline on inimmeele seisund - suur mitote ja selle suure mitote tõttu ei saa sa näha, mis sa tegelikult oled. Indias on mitote - "Maya", mis tähendab illusiooni. See on isiksuse arusaam, "minaolemisest". Kõik, mida usume endast ja maailmast, kõik on meele mõtted ja programmeeritus ongi mitote. Me ei näe, kes me tõeliselt oleme, me ei näe, et me pole vabad."

"Pead olema vägev jahimees, suur sõdalane, kes suudaks neid nelja kokkulepet oma eluga kaitsta. 1 - ole oma sõnades laitmatu

2 - ära võta midagi isiklikult 3 -ära tee oletusi 4 - anna endast alati parim. Sõdalase eesmärk on ületada see maailm, põgeneda sellest põrgust ja mitte kunagi naasta." 

- Don Miguel Ruiz "Neli kokkulepet tolteegi tarkuseraamat"

"The seeker who continues unerringly and untiringly becomes more and more humble the further he advances on the path. Ultimately, he must become Nothingness itself, for only when he is utterly empty is it possible for Heaven to use him as a tool. Then even amid the hustle and bustle of the world, his innermost being will remain untouched, and when he acts he is no longer the "doer" - the action simply happens."

"Above all, know that which prevents you from knowing yourself." 

" God provides the nuts, but he doesn't crack 'em." (Goethe)

"The way of Zen is the way of purposelessness, that disciple of Zen must be free of all intentions and desires. Free even of the desire for God and the attainment of union with Him and the One."

"It is one's own Buddha Nature which lets one know when the time has coe to begin the work of returning to unity, by means of a feeling of constant spiritual restlessness. Whether seeker realise it or not, it is always they themselves who are the source of the call to set out on the journey, to search for answers and to find out what this endless longing is and how others before them have satisfied it."

- Gerta Ital " On the way to Satori"

—Pngtree—winter winter wind with snow_59

KUULUTUSED/ ADVERT

Journeying Through Birth: Holistic Childbirth Education.

I am teaching a 1:1 personal childbirth education course for expecting couples via Zoom.

 I made this course this way because it's exactly how I would want to learn it. It's what I find to be most effective after working with so many different pregnant people and families from so many different backgrounds. It's the perfect amount of information. Not too much, but not too little. It's very thorough. Everything you need to know, from all angles: the science, the emotional, the practical, the logistics, and even the spiritual (if that resonates). It comes with a pdf guidebook with an outline of the class topics in the order that we go through, along with an extensive resource guide and many fun facts. 

 

This is my passion. To educate and empower.  So far, I've taught this course to couples around the world and the feedback and responses so far have been far beyond what I was expecting. 

 

To learn more and contact me: www.feliciasokol.com

—Pngtree—winter winter wind with snow_59
Kuulutused

SOOVITUSED

Film: 

In netflix: Star Trek - The Next Generation

British funny tv series: Taskmaster

https://www.youtube.com/c/Taskmaster

2021 Mission - Joy - finding Happiness in Troubled times

"The Green Night"

https://123moviesme.online/the-green-knight-2021/

"Kundun"

https://123moviesme.online/kundun-1997/

Gathering of a tribe: https://m.youtube.com/watch?v=XinVOpdcbVc&feature=share&fbclid=IwAR1JRz4CCW5lo5I_ely3dhbEhLDH1SEzwtkhsRVHX494Xrb6eZiZ1DgqNpQ

https://youtu.be/ao2Jfm35XeE - Snowflake mystery

Waldorf School: https://youtu.be/LiIYzbnHhJc

The biggest myth in Education: https://www.youtube.com/watch?v=rhgwIhB58PA&t=48s

Sadhguru about education: https://www.youtube.com/watch?v=jWQHuRWxRp4

Osho on education: https://www.youtube.com/watch?v=y5euNGFEZmw

https://youtu.be/51VXjm5itcg - Why Gospels delete Mary Magdalene?

 

https://youtu.be/IMado9ukLt0   - Is This Proof That Jesus Christ Never Existed?

 

https://youtu.be/UM82qxxskZE   - Is Genesis History

Muusika: 

Muddy Waters: https://www.youtube.com/watch?v=8hEYwk0bypY

Home Again: https://www.youtube.com/watch?v=uCn8PMTLTic

Tõnu Tepandi: https://www.youtube.com/watch?v=gINj1n7q3ig

Zen music: https://youtu.be/VB89-9Nzotg

Raamat: 

"Esmatähtis esikohale" - Stephen R. Covey, A. Roger Merrill ja Rebecca R. Merrill

"Revelation of the Holy Grail" - Chevalier Emerys

"Tuhandenäoline kangelane" - Joseph Campbell

"The Master, the monks and I" - Gerta Ital

"Vabadusefilosoofia" - Rudolf Steiner

"Salateadused üldjoontes" - Rudolf Steiner

"The Law of One, Book One" by Carla Rueckert, Don Elkins, and James Allen McCarty

Loengud: 

Rudolf Steiner "The art of education": https://www.youtube.com/watch?v=QoKD8KiGSKE

Meditatsiooni kursused/kogemused: 

Vipassana: https://www.dhamma.org/en/index

Zen budism: https://kwanumzen.org/meditation

Dark Room retreat: http://www.leesoja.ee/pimeda-ruumi-rituaal

 

 

—Pngtree—winter winter wind with snow_59
Soovitused
bottom of page