top of page

4 ELEMENTI

4 Elemendi kursus toimub müstikakoolide traditsioonile kohaselt postikirja vahendusel. Iga kuu saab osaleja kirja, milles on igaks nädalaks üks kiri, mis tutvustavad teemat, jagavad meditatsioonipraktikaid ja fookuspunkte, mida seada. Kursuse eesmärk on luua isiklik side iga nelja elemendiga enese sees ning väliskeskkonnas. Õpime kuidas tasakaalustada psühholoogilisi sise-elemente ja seejärel kuidas tasakaalustada ja luua kaitse ruumile. Kui tseremooniatel või riitustel on ruumihoidja, siis on tal vaja tajuda nelja elemendi tasakaalu ja luua energeetiliselt turvaline ja hoidev ruum. Kursus tegeleb praktikatega nii füüsilisel, energeetilisel kui ka astraaltasandil. Iga salateaduste pühendunu alustab mäkke tõusu, esimesed õppetunnid ja takistusel sel teel on seotud nelja elemendiga. Seetõttu kutsutakse nelja elemendi ja hermeetilisi õpinguid salateaduste vundamendiks. Avardume elementide ja elementvaimude maailma, mis aitab meil looduses olles kogeda sügavamat spektrumit sellest maailmast. Maa elemendi testi läbinu avastab end materiaalses tasakaalus ja külluses, vee elemendi testi läbinud suudab ühenduses olla oma tunnetega ning tema ümber olevad suhted on inspireerivad. Õhu elemendi läbinu kogeb elu kergust, mängu ning saab Universaalsest Raamatukogust taipamisi ja informatsiooni. Tule elemendi testi läbinu on loonud sisemise keskpunkti, mis ankurdab teda enda sisemise tule ja õpetajaga. Teekond mäe tippu jätkub, kuid et sinna jõuda on vaja astuda esimene samm. Kui tunned kutset, on see sinu sisemine intuitsioon, mis kutsub sind sisemaailma sügavamalt kogema. 

4 elementi.png
usveel.png

Registreeri siin. Registreerimine lõpeb 31.augustil.

Kirjad saabuvad postkasti esimese 5 päeva jooksul iga kuu alguses - kuni jaanuarini. 

Saime kirja kätte

ÕPE

Kursuse tasu on 88 eurot - I moodul 4 elementi - õpe 4 kuud ( 22 eurot kuus) 

Saab tasuda ka firma arvele ning võimalus tasuda kuu kaupa. 

1 KUU - MAA ELEMENT

​1 NÄDAL - MAA/Õhk Maa elemendi informatsioon, sümbolid, sisemised kvaliteedid, hermeetilise maagia alused ja seadused.

2 NÄDAL - MAA/Maa - Praktikad, meditatsioonid, maa elemendiga ühendumine looduses, neli elementi toidus ja maa elemendi kehasse toomine, maise elu analüüs ja eesmärgi leidmine.

3 NÄDAL - MAA/Vesi - Unetasandi maa elemendi testid, maa elemendi tunnetamine läbi fookuspunktide, Maa element meie suhetes, objektide ja kristallide  laadimine ja puhastamine

4 NÄDAL  - MAA/Tuli - Meditatsiooni praktikad, rituaaliõpetus, Valge ja Musta Peegli psühholoogilise analüüsi õpetus.

2 KUU - ÕHU ELEMENT

1 NÄDAL - ÕHK/Õhk teadmised õhuelemendist, õhu elemendi psühholoogilised kvaliteedid, sissejuhatus müstikakoolide traditsiooni.

2 NÄDAL - ÕHK/Maa - praktikad õhu elemendiga ühendumiseks, elementide poorhingamine ja tasakaalustamine, mentaaltasandi avastamine läbi fookuspunktide.

3 NÄDAL - ÕHK/Vesi - Suhted ja mentaalsed struktuurid, meeleruumi inspireerimine ja vastuvõtlikkus loominguks, lindude lennu ja tuule kompimine sisemiste meeltega.

4 NÄDAL - ÕHK/Tuli - Õhk ja rituaalsus, Eluhingus ja Neutraalse jõu käsitlus alkeemias, püha geomeetria

3 KUU - VEE ELEMENT

1 NÄDAL - VESI/Õhk teadmised vee elemendist, vee elemendi psühholoogilised kvaliteedid, astraaltasandi ehk unetasandi, tundetasandi sissejuhatus

2 NÄDAL - VESI/Maa - praktikad vee elemendiga ühendumiseks, värvide ja helide psühholoogilised mõjud, ruumienergeetika tasakaalustamine

3 NÄDAL - VESI/Vesi - Tundetasandi praktikad, suhete analüüs ja ühendumine sügavamal tasandil, emotsionaalse tasandi kaitse loomine

4 NÄDAL - VESI/Tuli - Vee rituaalid, Vesi kui püha ema - Universaalne Raamatukogu, mis hoiab kollektiivset mälu, avatus ja vastuvõtlikkus meditatsioonis

1 NÄDAL - TULI/Õhk informatsioon tule elemendist , tule elemendi psühholoogilised kvaliteedid, sissejuhatus alkeemiasse

2 NÄDAL - TULI/Maa - praktikad tule elemendiga ühendumiseks, Teadvus tasandi avastamine, Kolme sisemise keskuse õpe

3 NÄDAL - TULI/Vesi - Püha seksuaalsus ja tule energeetika valitsemine eneses

4 NÄDAL - TULI/Tuli - Tule Rituaalid, Sisemise õpetaja ja Tahtejõu tasandiga ühendumine.

4 KUU - TULE ELEMENT

bottom of page